Kleine Geschiedenis   Produktie   Nieuwe Produkten   Commerciele Politiek   Kontakt   Kwaliteit en milieu
Kwaliteit en milieu
1. Milieu
FOSTPLUS :  000497 ( 1997 )                      VAL-I-PAC :  2200376995  ( 1999 )

De produkten die wij op de markt brengen zijn voorzien van een etiket met het logo "Groen punt"
Dit betekent dat we financieel bijdragen aan het scheiden en het hergebruiken van huishoudelijk
afval. We handelen op dezelfde manier met industrieel afval vergeleken met de firman Val- I-pac.

 
2. Certificaat kwaliteit

AFSCA : 2094561670                  Cert. COMEOS sinds 2007

Sinds 2007 hebben w een certificaat COMEOS en zijn we het voorwerp van een externe contrôle
met betrekking tot de kwaliteit, de beschrijving en de zekerheid van de voeding.
Sinds enkele jaren is er een methode op touw gezet de HACCP (Hazard analysis and critical
control points) die naar een garantie streeft van betere microbiologische, chemische en fysieke kwaliteit

van de produkten die we op de markt brengen. 
3. Milieubescherming en bezuiniging van energie

In september 2008 hebben we geïnvesteerd in zonneweringen. Vanaf deze dag zijn we producent
geworden van groene elektriciteit en dragen we bij aan de bescherming van natuurlijke bronnen
van de planeet.

Met deze 42 foto-Voltaanse weringen produceert de firma meer elektriciteit dan nodig is.
N.V. Zenobia S.A. | rue du Grand Cortil 17 | B-1300 Wavre | Tél +32 (0)10 22.23.94 | Fax
Conditions de vente | info@zenobia.be